Pzt – Cmts: 08:00 – 18:00

Patlamaya Dayanıklı Kapılar

Patlamaya Dayanıklı Kapılar
  • Dünyadaki değişen konjonktürel yapı ve daha marjinal olan terör gruplarına karşı savunma bariyerinin ön safhasında bulunan personel ve araç/ekipman giriş çıkış kontrollü kapı sistemlerinin topyekün birincil ismi Patlamaya Dayanıklı Kapı lardır.
  • Kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılabilirler, örneğin; cephanelik kapısı, anti terörizm kapısı vs.. Bu tip yüksek güvenlikli kapıların inşasına başlanmadan önce yapılması ve takip edilmesi gereken prosesler vardır. Şöyle ki, öncelikle tehlikenin boyutu, mesafesi ve yönü mutlaka tespit edilmelidir, sonrasında riskin boyutu matematiksel bir ruha büründüğünde artık sıra bahse konu ürünün için malzeme tespitine gelmektedir. Çıkan risk boyutunun sayısal karşılığına göre malzemenin cinsi ve kalınlığı hesaplanmalı ve son aşamada ise tasarım işine başlanmalıdır. Tasarım işlemiyle beraber Patlamaya Dayanıklı Kapı larda ek özellikler isteniyor mu, eğer isteniyorsa bunlar nelerdir belirlenmeli ve tasarıma eklenmelidir.